Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.buildings.gr
Τρέχουσα τιμή : 512452
Προηγούμενη τιμή : 374512
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -26.92%