Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.cretetv.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1264013
Προηγούμενη τιμή : 981891
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.32%