Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.montaz.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7577920
Προηγούμενη τιμή : 3505225
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.74%