Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.2sc.gr
Τρέχουσα τιμή : 3173850
Προηγούμενη τιμή : 1385304
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.35%