Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://users.otenet.gr/~fizaf/
Τρέχουσα τιμή : 5648
Προηγούμενη τιμή : 9745249
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 172443.36%