Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.katmetal.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18679835
Προηγούμενη τιμή : 7744077
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.54%