Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.abitaregr.com
Τρέχουσα τιμή : 12646687
Προηγούμενη τιμή : 12452038
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -1.54%