Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kastorianet.gr
Τρέχουσα τιμή : 4409769
Προηγούμενη τιμή : 7479500
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 69.61%