Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.carriera.com.gr
Τρέχουσα τιμή : 20465868
Προηγούμενη τιμή : 6694058
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.29%