Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lapin.gr
Τρέχουσα τιμή : 1830642
Προηγούμενη τιμή : 1077824
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.12%