Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.raptex.gr
Τρέχουσα τιμή : 11921169
Προηγούμενη τιμή : 5664483
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.48%