Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aagora.gr
Τρέχουσα τιμή : 7883251
Προηγούμενη τιμή : 9776880
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 24.02%