Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bleselides.de
Τρέχουσα τιμή : 16072064
Προηγούμενη τιμή : 8226792
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.81%