Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.makedonltd.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17989563
Προηγούμενη τιμή : 11402504
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -36.62%