Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.astra-club.gr
Τρέχουσα τιμή : 17358170
Προηγούμενη τιμή : 7819489
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.95%