Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shadowgalanos.gr
Τρέχουσα τιμή : 10858626
Προηγούμενη τιμή : 8578379
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -21%