Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.divanet.gr
Τρέχουσα τιμή : 9258376
Προηγούμενη τιμή : 2499969
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -73%