Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ikofarben.gr
Τρέχουσα τιμή : 7844987
Προηγούμενη τιμή : 4372133
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.27%