Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.palmo.gr
Τρέχουσα τιμή : 3859354
Προηγούμενη τιμή : 2017689
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.72%