Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kgavrielatos.gr
Τρέχουσα τιμή : 21182487
Προηγούμενη τιμή : 11335695
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.49%