Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bochoridis.gr
Τρέχουσα τιμή : 11180583
Προηγούμενη τιμή : 6890262
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.37%