Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://members.tripod.com/aektr_is_out/aekmenu.html
Τρέχουσα τιμή : 24500581
Προηγούμενη τιμή : 28899291
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 17.95%