Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.condelispaul.gr
Τρέχουσα τιμή : 4051322
Προηγούμενη τιμή : 2362900
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.68%