Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.grantex.gr
Τρέχουσα τιμή : 6704827
Προηγούμενη τιμή : 5707475
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -14.88%