Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.depa.gr
Τρέχουσα τιμή : 1759596
Προηγούμενη τιμή : 1138978
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -35.27%