Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vardalisgaz.gr
Τρέχουσα τιμή : 7174204
Προηγούμενη τιμή : 2716501
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -62.14%