Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.natgas.gr
Τρέχουσα τιμή : 1641793
Προηγούμενη τιμή : 799975
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.27%