Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.messer.gr
Τρέχουσα τιμή : 10644007
Προηγούμενη τιμή : 11425712
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 7.34%