Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anel.gr
Τρέχουσα τιμή : 5194197
Προηγούμενη τιμή : 4683033
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.84%