Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.asfalorol.gr
Τρέχουσα τιμή : 10295310
Προηγούμενη τιμή : 7406132
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.06%