Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eurometalumin.gr/profile.php
Τρέχουσα τιμή : 22154631
Προηγούμενη τιμή : 4757372
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -78.53%