Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.asfaleiomesitikh.gr
Τρέχουσα τιμή : 19926431
Προηγούμενη τιμή : 6776713
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.99%