Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.exasfalisi.gr
Τρέχουσα τιμή : 20657709
Προηγούμενη τιμή : 11627436
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -43.71%