Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.enet.gr
Τρέχουσα τιμή : 5243
Προηγούμενη τιμή : 5645
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 7.67%