Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sicaras.gr
Τρέχουσα τιμή : 5418750
Προηγούμενη τιμή : 4372588
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.31%