Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.katsidonis.gr
Τρέχουσα τιμή : 1345121
Προηγούμενη τιμή : 758433
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -43.62%