Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alifragis.com.gr
Τρέχουσα τιμή : 4892090
Προηγούμενη τιμή : 6634648
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 35.62%