Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kalogridis.gr
Τρέχουσα τιμή : 7238048
Προηγούμενη τιμή : 7035575
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -2.8%