Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.web-store.gr
Τρέχουσα τιμή : 15396190
Προηγούμενη τιμή : 7281688
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.7%