Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.topelcom.gr
Τρέχουσα τιμή : 1601886
Προηγούμενη τιμή : 1071188
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.13%