Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.smarti.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9601105
Προηγούμενη τιμή : 3902166
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -59.36%