Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nigico.gr
Τρέχουσα τιμή : 4766312
Προηγούμενη τιμή : 2990389
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.26%