Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.actel.gr
Τρέχουσα τιμή : 9031169
Προηγούμενη τιμή : 13086621
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 44.91%