Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.simpa.gr
Τρέχουσα τιμή : 13916607
Προηγούμενη τιμή : 10244641
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -26.39%