Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.tze.gr
Τρέχουσα τιμή : 1059666
Προηγούμενη τιμή : 489541
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.8%