Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.philippakis.gr
Τρέχουσα τιμή : 12344752
Προηγούμενη τιμή : 4427376
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -64.14%