Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.palazzo.com.gr
Τρέχουσα τιμή : 12358933
Προηγούμενη τιμή : 6288855
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -49.11%