Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.netgamos.gr
Τρέχουσα τιμή : 1543443
Προηγούμενη τιμή : 1183135
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -23.34%