Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.giakoumos.gr
Τρέχουσα τιμή : 5204677
Προηγούμενη τιμή : 3606011
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -30.72%