Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.libro.gr
Τρέχουσα τιμή : 5159417
Προηγούμενη τιμή : 8309177
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 61.05%